top of page

בשלות לכיתה א'

המעבר מהגן לבית הספר הוא שינוי משמעותי מאד לילד ולהוריו. שינוי זה דורש תקופת הסתגלות ממושכת המתחילה בתקופת גן החובה ומתרחשת בהיבטים רבים:

ההיבט הרגשי, ההתנהגותי, החברתי, הלימודי, השפתי, המוטורי, הארגוני ועוד.

 

כאשר מתגלים קשיים ועולים סימני שאלה באשר לבשלות הילד, יש להפנותו לאבחון ובהמשך לטיפול כדי לחזק את החולשות של הילד מחד ולהשקיע בחיזוק בטחונו העצמי מאידך.

 

במכון שפר ניתנים טיפולים בתחומים השונים, שמטרתם לשפר את תפקודי הילד ולמנוע תסכולים וקשיים בכיתה א'.

 

סוגי הטיפולים:

  • הכנה לכיתה א' בתחום השפתי – קלינאות תקשורת

  • הכנה לכיתה א' בתחום המוטורי והארגוני – ריפוי בעיסוק

  • הכנה לכיתה א' בתחום הרגשי וההתנהגותי – תרפיות

  • הכנה לכיתה א' בתחום הקשב והריכוז – נוירולוג ילדים

 

אופי הטיפול:

  • הטיפולים הינם אישיים או בקבוצות קטנות בכל אחד מהתחומים

  • טיפולים קבוצתיים משולבים בין תחומיים כגון: קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ותרפיה, ריפוי בעיסוק ותרפיה.

bottom of page