top of page

אבחון ראשוני

אבחון נערך כאשר קיים פער בין תפקוד הילד והתנהגותו לדרישות המסגרת הלימודית, החברתית והמשפחתית.

במכון "שפר" נערכים אבחונים בתחומי התפתחות הילד מהגיל הרך ועד סוף התיכון. לרשות צוות המכון מיגוון כלי אבחון סטנדרטיים עדכניים.

 

תהליך האבחון:

לפני תחילת האבחון מקבלים ההורים מידע לגבי אופן העברת האבחון ומתבקשים להביא מסמכים רפואיים או אבחוניים המצויים בידם.

ההורים מתבקשים למלא שאלון לשם העברת מידע על הילד בתחומים התפתחותיים, רפואיים, חברתיים-רגשיים, לימודיים ותפקודיים; וכן מתבקשים לשתף מה ציפיותיהם מהתהליך.

האבחון נערך בנוכחות ההורה או בהתאם לרצון הילד/הנער.

 

משך האבחון:

האבחון אורך 1-3 מיפגשים בהתאם לסוג האבחון, סוג הקושי, שיתוף הפעולה של הילד וגיל הילד.

משך כל מיפגש אבחוני כ-60 דקות.

 

תוצאות האבחון:

בסיום האבחון מתקיימת שיחת סיכום עם ההורים ובה מתקבל מידע נוסף מההורים (במידת הצורך), תוך שימת דגש על הקשבה לציפיות ההורים מהתהליך. המאבחנת מעבירה להורים את ממצאי האבחון וממליצה על: צורך בהתחלת טיפול, מעקב, הדרכה ותרגול בבית, הפנייה לגורמים טיפוליים אחרים או נוספים, או אי הזדקקות לטיפול.

בסיום התהליך מקבלים ההורים סיכום כתוב והמלצות להמשך.

 

לתשומת לבכם:

  • אבחון מוקדם והדרכה משפרים את איכות החיים ואת תפקוד הילד והמשפחה!

  • ניתן לקבל החזרים כספיים חלקיים באמצעות ביטוחים משלימים של קופות החולים ו/או ביטוחים פרטיים, לרוב האבחונים.

 

אצלנו באתר תוכלו לבצע אבחון ראשוני (בחן את ילדך) כאן ועכשיו בכל אחד מהתחומים ולבדוק אם יש צורך להגיע

לאבחון מקצועי במכוננו. כל שעליכם לעשות הוא לענות על מספר שאלות בטופס "בחן את ילדך" המופיע בתחתית העמוד של 

כל אחד מהתחומים. אנא בחרו את התחום המבוקש:

 

bottom of page