top of page

ערכי המכון

 

יחסי גומלין הדוקים: שימת דגש על קיום יחסי גומלין הדוקים (בכפוף לחובת שמירת הסודיות המקצועית) בין צוותים רפואיים, פארא-רפואיים וחינוכיים למטרת הדרכה , ייעוץ וניהול תכנית שיקומית-התפתחותית כחלק מצוות רב-מקצועי..

שיתוף פעולה: אנו מאמינים בשותפות ההורים בטיפול לצורך קידום הילד.

שליחות: רואים במקצוע הטיפולי שליחות למטרת מימוש הפוטנציאל של המטופל.

1.

2.

3.

4.

אוזן קשבת: אנו מהווים אוזן קשבת למטופלים ולבני המשפחה, החל מרגע הפנייה למכון ובמהלך המיפגשים הטיפוליים.

5.

נגישות: נגישות בלתי אמצעית למנהלות המכון.

חשיבה רב - מערכתית: שוויון בין אנשי הצוות וחשיבה רב-מערכתית.

מקצועיות: במכוננו כל אנשי הצוות הינם בעלי וותק ונסיון מקצועי רב.

6.

7.

bottom of page