top of page

תהליך הטיפול

הטיפולים במכון שפר מתבצעים ע"י אנשי מקצוע בעלי ותק ונסיון בתחומים השונים, וכולם בעלי רשיונות של משרד הבריאות.

במכון מגוון טיפולים בתחומים השונים, המטפלים שמים דגש על שיתוף פעולה ביניהם לשם השגת שיפור מירבי באיכות החיים ובתפקוד

הילדים ומשפחותיהם.

 

סוג הטיפול:

 

בכל אחד מהתחומים יתכנו טיפולים פרטניים / זוגיים / קבוצתיים.

 

יש אפשרות לטיפולים משולבים בין-תחומיים, כגון: קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק; קלינאות תקשורת ותרפיה; ריפוי בעיסוק ותרפיה; ועוד.

 

הטיפולים מתקיימים תוך הסתכלות הוליסטית על תפקוד הילד וצרכיו.

 

משך הטיפול:

 

  • 45 דקות

  • 30 דקות

 

בהתאם לגיל הילד, תפקודו ואופי הקושי.

 

 

מהלך הטיפול:

חדרי הטיפול במכון מצויידים בעזרי טיפול מקצועיים ועדכניים (משחקים מקצועיים, משחקי חיזוק, משחקי יצירה, צעצועים, אביזרי המחשה,

ספרים ועוד). הילד נכנס לחדר הטיפול המזמין, כאשר ההורה נוכח בטיפול או נוכח בחלק מהטיפול או מחכה בחדר ההמתנה, וזאת בהתאם לשיקולים מקצועיים או לרצון הילד.

במהלך הטיפול או בסיומו ניתנת הדרכה והדגמה להורה, כולל הנחיות והמלצות כתובות לתרגול בבית.

במידת הצורך, מתקיימת פגישת הדרכה וייעוץ, לאחר מספר מפגשי טיפול, להורים ו/או לגורמים חינוכיים או מקצועיים נוספים, שלא בנוכחות הילד.

bottom of page