top of page

תחומי פעילות

צוות המכון הינו מקצועי, מוסמך מנוסה, בעל רשיונות משרד הבריאות, ועוסק בתחומים הבאים:

ריפוי בעיסוק

מקצוע הריפוי בעיסוק נמנה על מקצועות הבריאות ומאפשר לילד, למתבגר ולמשפחתו השתתפות מירבית בחיי היום-יום, בלמידה, במשחק, בשעות הפנאי ובפעילות החברתית.

המרפאים בעיסוק מתמקדים בשיפור ובחיזוק מיומנויות מוטוריות (מוטוריקה גסה ועדינה), ויסות מערכות התחושה, תפקודי כתיבה, תפקודי תפיסה - חשיבה - ארגון והתאמת הסביבה התפקודית.

קלינאות תקשורת
מקצוע הריפוי בדיבור נמנה על מקצועות הבריאות ומאפשר לילד, למתבגר ולמשפחתו תפקוד יעיל ועצמאי בחיי היום-יום, בלמידה, במשחק, בשעות הפנאי ובפעילות החברתית.

קלינאי התקשורת מתמקדים בפיתוח כישורי שפה ותקשורת, מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות למידה, ובטיפול בתחומי ההיגוי ומובנות הדיבור, הקול (צרידות), שטף הדיבור (גמגום), בתפיסה שמיעתית ובאימוני שמיעה לילדים לקויי-שמיעה.

נוירולוגית ילדים 

מקצוע רפואי זה עוסק באבחון וטיפול בתינוקות, ילדים ומתבגרים הלוקים ב-:

  • הפרעות קשב וריכוז

  • ASD (אוטיזם ולקויות בתקשורת)

  • איחור התפתחותי

  • אפילפסיה

  • כאבי ראש

  • הפרעות תנועה ו"טיקים"

  • מוגבלות שכלית

פסיכולוגיה התפתחוית

טיפול אישי-זוגי-משפחתי וטיפול פסיכולוגי בילד, במתבגר ובמשפחה.
שיטת טיפול רחבה המתמקדת במטופל וביחסים בתוך המערכת המשפחתית כולה.
תחומי העיסוק המרכזיים: בעיות הסתגלות, בעיות התנהגות, בעיות חברתיות, בעיות למידה, התמכרויות, אלימות, הצבת גבולות, התמודדות עם משברים במשפחה 

כגון: מוות, גירושין, חולי ועוד.

כולל בניית תכנית התערבות ועיצוב התנהגות.

תרפיות

טיפול בילדים, שמטרתו לחזק את התחום הרגשי-חברתי-התנהגותי ותקשורתי, באמצעות בעלי-חיים ו/או טיפול באומנות ו/או במוסיקה ו/או בהבעה ויצירה.

כולל הדרכה וייעוץ להורים.

מיומניות למידה

האבחון הדידקטי מתבצע ע"י מומחית להוראה מתקנת ומטרתו לאתר קיום לקויות למידה, להעריך את יכולות הלמידה ומוקדי הכוח אצל הילד ולהתוות דרכי טיפול מתאימות.
האבחון כולל הערכה בתחום הקריאה, הבנת הנקרא, הכתיב והכתיבה בעברית, באנגלית ובחשבון. כמו-כן נבדקת יכולת ההתארגנות והשימוש באסטרטגיות למידה וזיכרון.

האבחון הפסיכו-דידקטי מתבצע ע"י פסיכולוגית חינוכית בכירה והוא משלב את התחום הפסיכולוגי והדידקטי.

האבחון כולל הערכת היכולת השכלית והרגשית של הילד / הנער ובנוסף הערכת ההישגים בתחומי הלמידה השונים: קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה וכתיב בעברית, אנגלית וחשבון.
כמו-כן נבדקת יכולת ההתארגנות והשימוש באסטרטגיות למידה, זיכרון, קשב וריכוז.

האבחון מוכר ע"י משרד החינוך לצורך מתן הקלות בבגרויות; לצורך מתן התאמות בבחינות בבית-הספר היסודי, החטיבה והתיכון ; וכן לצורך קבלת אישור להתאמות ולשירותים טיפוליים ופארא-רפואיים במסגרת הגן ובית-הספר (גננת ומורת שילוב, קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק, תרפיה ועוד).

מוכנות לכיתה א'

אבחונים בשלות לכיתה א' ואבחון הדלגה הינם אבחונים פסיכולוגיים המיועדים להערכת יכולתו השכלית (כולל יכולות שפתיות ומוטוריות) ויכולתו הרגשית של הילד לפני המעבר מגן חובה לכיתה א'. האבחונים מתבצעים ע"י פסיכולוג/ית חינוכי/ת מומחה/ית.

אבחון בשלות לכיתה א'

בשלות היא תהליך טבעי התפתחותי המאפשר לילד לממש את יכולותיו ולהגיע להישגים בצורה המיטבית.בשלות לכיתה א' היא שלב התפתחותי בו הילד עובר מפעילות משחקית ברובה בגן לפעילות של למידה בבית-הספר. זהו מעבר משמעותי המצריך התמודדות והסתגלות.

אבחון הדלגה אבחון הדלגה מיועד לשם הקדמת המעבר מגן חובה לכיתה א' , לילד שנולד אחרי תאריך השנתון הקובע (א' בטבת).האבחון הינו אבחון פסיכולוגי, המתבצע ע"י פסיכולוג/ית חינוכי/ת ממחה/ית, וכולל מבחנים להערכת היכולת השכלית (כולל יכולת שפתית ומוטורית) והיכולת הרגשית של הילד.

bottom of page