top of page

נוירולוגיית ילדים

לאחר תהליך האבחון המקיף ותוך התחשבות בתפקוד הילד בחיי היום יום יתכנו

מספר המלצות טיפוליות:

  • טיפול תרופתי המלווה במעקב צמוד

  • טיפולים רגשיים כגון: CBT, רכיבה  טיפולית, תרפיה בהבעה ויצירה וכד'

  • טיפולים פארא-רפואיים כגון: קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, טיפול פסיכולוגי

  • חוגים במסגרת הקהילה

bottom of page