top of page

קלינאות תקשורת

מקצוע קלינאות התקשורת נמנה על מקצועות הבריאות ונותן מענה לילד, לנער ולמשפחתו בתחום חיי היום יום, בתחום הלמידה והפנאי, כך שיוכל לתפקד ביעילוות במסגרת המשפחה, הסביבה והמוסדות החינוכיים.

הטיפולים נערכים ע"י קלינאיות תקשורת מוסמכות, מקצועיות, מנוסות ובעלות רשיונות משרד הבריאות.

 

תחומי הטיפול:

  • פיתוח כישורי שפה ותקשורת

  • שיפור מובנות דיבור לקויה ושיפור יכולות היגוי

  • גמגום, קצב ושטף דיבור

  • מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות למידה

  • צרידויות וטיפולי קול

  • שמיעה ותפיסה שמיעתית

 

משך הטיפול ותדירותו:

30/45 דקות בתדירות של פעם/פעמיים בשבוע, בהתאם לגיל הילד, צרכיו, קשייו ואופן תפקודו.

 

סוג הטיפול:

הטיפול הוא פרטני בדרך-כלל, אך יכול להיות גם זוגי או בקבוצות קטנות.

יתכנו גם טיפולים משולבים עם תחום נוסף, כגון: ריפוי בעיסוק, תרפיה, מוכנות לכיתה א' ועוד.

 

תכנית הטיפול:

תכנית הטיפול הינה אישית ומותאמת לצרכי הילד ולאופן תפקודו, ונקבעת לאור ממצאי האבחון ותוך התחשבות בציפיות ההורים מהתהליך.

המיפגש הטיפולי הוא חווייתי ומהנה ומבוסס על משחק, יצירה, תנועה, חשיבה, תכנון ושיפור תפקודים ניהוליים ויומיומיים.

 

לתשומת לב!

אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף ההורים, המשפחה המורחבת והמערכת החינוכית בתהליך הטיפולי, לצורך הפנמה ויישום המיומנויות שנרכשו בטיפול.

 

bottom of page