top of page

אבחון פסיכולוגי התפתחותי נוגע בהתפתחות הילד, במידה ומתגלה עיכוב התפתחותי באחד מהמקרים הבאים:

 • התפתחות גופנית 

 • קוגניטיבית 

 • חברתית 

 • רגשית 

 • רכישת שפה 

 • יכולת פתרון בעיות 

 • הבנה מושגית

 • הבנה מוסרית

 • גיבוש הזהות

האבחון מתבצע ע"י פסיכולוגית התפתחותית מומחית, המאתרת ומאבחנת בעיות התפתחותיות ומתאימה את שיטת הטיפול לקשייו של הילד, תוך תמיכה והכוונה להורים.

 

גיל:

האבחון מיועד לתינוקות וילדים בגיל הרך (עד גיל 6 שנים לערך).

 

מטרת האבחון:  

לבדוק האם התפתחותו של הילד תקינה, בהתאם למשימות בהן מצליחים בני גילו. כאשר יש פער בין יכולתו של התינוק או הילד בתחומים השונים מומלץ להפנותו לאבחון ובמקרים בהן יכולתו של הילד באחד מהתחומים לוקה בחסר וקיימים קשיים כגון:

 • עיכוב התפתחותי – שפתי, מוטורי, רגשי

 • בעיות נוירולוגיות או פיזיולוגיות – אפילפסיה, פגמים מולדים

 • קשיים בתחום הבין-אישי – הפרעות התנהגותיות, לקויות בתקשורת (אוטיזם ולקויות על הרצף)

 • בשלות הילד לפני עלייתו לכיתה א'

 

האבחון כולל:

בדיקת הצלחתו של התינוק או הילד במשימות הבודקות יכולות קוגניטיביות, רגשיות, מוטוריות וחברתיות. האבחון הוא חווייתי ומשלב משחק, ציור, שיחה. המשימות נועדו לבדוק מימדים של יכולת ויתור, הסתגלות לשינויים, איפוק, עצמאות ועוד.

משך האבחון: 4 מפגשים

 

תהליך האבחון:

מפגש ראשון – שיחה עם ההורים ומילוי שאלונים

מפגש שני ושלישי – אבחון התפתחותי לתינוק או הילד

מפגש רביעי – מפגש סיכום הממצאים והמלצות להורים, הכוללות במידת הצורך הפנייה לגורמים מקצועיים נוספים כגון: רופא, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, תרפיה רגשית ועוד

פסיכולוגיה התפחותית

bottom of page