top of page

מקצוע הריפוי בעיסוק נמנה על מקצועות הבריאות ונותן מענה לילד, לנער ולמשפחתו בתחום חיי היום יום, בתחומי הלמידה  והפנאי, כך שיוכל לתפקד ביעילות במסגרת המשפחה, הסביבה והמוסדות החינוכיים.

הטיפולים נערכים ע"י מרפאים בעיסוק מוסמכים, מקצועיים, מנוסים ובעלי רשיונות של משרד הבריאות.

 

תחומי הטיפול:

  • פיתוח מיומנויות מוטוריות – מוטוריקה גסה ומוטוריקה עדינה

  • וויסות מערכות התחושה

  • תפקודי כתיבה

  • תפקודי תפיסה-חשיבה-ארגון (תפקודים ניהוליים)

  • התאמת הסביבה התפקודית

 

משך הטיפול ותדירותו:

45 דקות בתדירות של פעם/פעמיים בשבוע, בהתאם לגיל הילד, צרכיו, קשייו ואופן תפקודו.

 

סוג הטיפול:

הטיפול הוא פרטני בדרך-כלל, אך יכול להיות גם זוגי או בקבוצות קטנות.

יתכנו גם טיפולים משולבים עם תחום נוסף, כגון: קלינאות תקשורת, תרפיה, מוכנות לכיתה א' ועוד.

 

תכנית הטיפול:

תכנית הטיפול הינה אישית ומותאמת לצרכי הילד ולאופן תפקודו, ונקבעת לאור ממצאי האבחון ותוך התחשבות בציפיות ההורים מהתהליך.

המיפגש הטיפולי הוא חווייתי ומהנה ומבוסס על משחק, יצירה, תנועה, חשיבה, תכנון ושיפור תפקודים ניהוליים ויום-יומיים.

 

לתשומת לב!

אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף ההורים, המשפחה המורחבת והמערכת החינוכית בתהליך הטיפולי, לצורך הפנמה ויישום המיומנויות שנרכשו בטיפול.

ריפוי בעיסוק

bottom of page