top of page

נוירולוגיית ילדים

אבחון ניורולוגי:

האבחון מתבצע ע"י נוירולוג ילדים מנוסה, ומיועד לאבחן או לשלול קיומן של הפרעות נוירולוגיות בתינוקות, ילדים ומתבגרים עם:

 • הפרעות קשב וריכוז

 • איחור התפתחותי

 • לקות בתקשורת (ASD – אוטיזם ולקות בתקשורת על הרצף)

 • אפילפסיה

 • כאבי ראש

 • הפרעות תנועה ו"טיקים"

 • פיגור שכלי

 

אבחון הפרעות קשב וריכוז:

האבחון מתבצע ע"י נוירולוג ילדים מנוסה, במקרים בהם עולים סימני שאלה אצל ההורים והצוות החינוכי לגבי תפקוד הילד המתאפיין בחוסר שקט, תנועתיות יתר, חולמניות, מוגדר כ"מפריע" וכבעל יכולת אך "עצלן".

 

מטרת האבחון:

 • לקבל תמונה מלאה על תפקוד הילד בתחומי החיים השונים

 • למקד ולעשות אבחנה מבדלת לגבי מקור הקושי

 • לבנות תכנית טיפול מתאימה בהתאם לרמת הקושי (טיפול תרופתי, תרפויטי, התנהגותי, הפנייה לריפוי בעיסוק, לקלינאות תקשורת ועוד)

 

תהליך האבחון:

 • איסוף מידע על תפקוד הילד בבית-הספר, בחברה ובמשפחה באמצעות שאלונים ושיחה עם ההורים לקבלת מידע

 • בדיקה רפואית התפתחותית במטרה למקד ולערוך אבחנה מבדלת לגבי מקור ההפרעה

 • שיחת סיכום עם ההורים להצגת הממצאים והמלצות להמשך טיפול, כולל דו"ח סיכום בכתב

 

לתשומת לב!

אבחון קשב וריכוז מתבסס על מספר כלים אבחוניים ועושה אינטגרציה של כל המידע לצורך קבלת אבחנה. הילד יאובחן כסובל מהפרעת קשב וריכוז רק כאשר מתקיימים מספר קריטריונים (המופיעים בשאלונים) המופיעים לפחות בשתיים מהמסגרות (בית-ספר, חברה, בית), במשך חצי שנה לפחות. טיפול מתאים משפר משמעותית את איכות החיים של הילד ואת יכולותיו הלימודיות.

bottom of page